Web 3, Birlikte Çalışabilirlik ve Metaverse

En temel düzeyde Web3, blok zincirine dayalı merkezi olmayan bir çevrimiçi ekosistemi ifade
eder. Web3 üzerine inşa edilen platformlar ve uygulamalar, merkezi bir ağ geçidi bekçisine
değil, bu hizmetlerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olarak sahiplik paylarını
kazanacak olan kullanıcılara ait olmaktadırlar.

 

Web3 terimi yıllardır var olsa da son yıllarda sıkça duymaya başladık. Bu durum, yıllarca
süren kripto piyasasının ardından kripto girişimlerine dökülen sermaye, yetenek ve enerji
miktarının artmasından kaynaklanıyor. Girişim sermayesi şirketleri, yalnızca 2021’de – önceki
10 yılın toplamından daha fazlası – kripto ile ilgili projelere 27 milyar dolardan fazla yatırım
yaptı ve bu sermayenin çoğu web3 projelerine aitti. Twitter ve Reddit gibi bazı büyük
teknoloji şirketleri de kendi web3 projelerini denemeye başladılar.

 

Metaverse ise gerçek zamanlı, etkinlik tabanlı internet demektir. Gerçek zamanlı etkinlikler
(oyunlar ve video konferans gibi) bir süredir hayatımızda zaten yer alıyor. Metaverse’ün,
dijital benlik duygusunu yükseltmesi, yeni kişisel ifade biçimleri getirmesi, yaratıcılığı
arttırması ve bizleri tamamen yeni deneyimlere hazırlaması beklenmektedir. Bu makalede
Web3’ün ne olduğunu, Metaverse’deki bu yaratıcılığın ve ifadenin neden Web3’e ihtiyacı
olduğunu açıklayacağız.

Web3’ün Temel Fikirleri

 

Birkaç temel ilke ile Web3’ün ne olduğu daha rahat açıklanabilmektedir:

• Web3, merkezi olmayan bir yapıya sahiptir: Merkezi varlıklar tarafından kontrol
edilen ve sahip olunan geniş internet alanları yerine sahipleri, oluşturucuları ve
kullanıcıları arasında dağıtılır.
• Web3 izinsizdir: Herkesin Web3’e katılmak için eşit erişimi vardır ve hiç kimse
dışlanmaz.
• Web3’ün yerel ödemeleri vardır: Bankaların ve ödeme işlemcilerinin eski altyapısına
güvenmek yerine çevrimiçi para harcamak ve göndermek için kripto para birimini
kullanır.
• Web3 güvenilmezdir: Güvenilir üçüncü taraflara güvenmek yerine teşvikler ve
ekonomik mekanizmalar kullanarak çalışır.

Neden Web3?

Web1, açık kaynak (Linux gibi), izinsiz geliştirme (PC yazılımı gibi) ve açık standartlar
(HTML/HTTP) üzerine kurulu orijinal World Wide Web’ti. Var olan en büyük İnternet
şirketlerinden bazıları (örneğin, Amazon, Netflix, Google) bu ekosistem üzerine kurulmuş
veya bu ekosisteme doğru genişlemekten yararlanmıştır. (Microsoft, Apple)

En büyük Web2 şirketleri, Web1’i etkinleştiren aynı açık ve standartlara dayalı ortamlar
üzerine inşa edilmiş ama sosyal bağlantı ve içerik oluşturmayı mümkün kılmak için duvarlarla
çevrili bahçe ekosistemleri yaratmıştır.

 

En üretken örnekler, FAANG şirketlerinin en küçüğü olan Facebook/Meta’nın yanı sıra sosyal
ağlar ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için duvarlı bahçeler yaratan YouTube’dur
(Google’a aittir). Daha yeni bir örnek olarak da Roblox verilebilir.

 

Duvarlı bahçeler, işleri kolaylaştırabildikleri ve çok geniş kitlelere erişim sağladıkları için
başarılıdır ama yapabileceklerinizi düzenleyen ve karşılığında yüksek kiralar alan izinli
ortamlardır. Twitter veya Facebook gibi şirketler tarafından sağlanan Web 2 ekosistemleri
içinde birçok başarılı şirket yaratılmış olsa da dayanıklı, son derece ölçeklenebilir bir işletme
(trilyondan daha büyük) oluşturan gerçek bir titan örneği yoktur.

Web3’ün bu paradigmayı değiştirecek özelliklerinden bahsedelim:
• Değer Değişimi (sadece bilgi alışverişi yerine)
• Öz Egemenlik
• İnternetin Yeniden Yerelleştirilmesi

Değer Değişimi Dönüştürücüdür

Web3’ün uygulamalar arasında değer alışverişi sağlamasının ne kadar dönüştürücü bir özellik
olduğu incelendiğinde, değer değişimini mümkün kılan teknoloji, blok zincirlerdeki akıllı
sözleşmelerdir. Blok zinciri; şirketlerin, uygulamaların, hükümetlerin ve toplulukların
birbirleriyle programlı ve şeffaf bir şekilde değer (varlıklar, para birimleri, mülkler, vb.)
alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyan ve yeniliği kısıtlayan kuruluşlara, brokerlara veya
aracılara kira vermeden paylaşılan bir paylaşım defteridir. Buna karşılık, akıllı sözleşme blok
zincirleri, uygulamaların izin verilen ekosistemler etrafında döndüğü hub ve bağlı inovasyon
modeli yerine, yüksek derecede ortaya çıkan yaratıcılığa olanak tanır.

Taraflar arasında programlı olarak değer alışverişi yapma yeteneği, insanlar için orijinal
internet kadar dönüştürücüdür. Bu, tek bir sistem tarafından kontrol edilen ve yönetilen
çevrimiçi bir platform olan America Online’dan World Wide Web’in ortaya çıkan tüm
yaratıcılığına geçmek gibidir.


Balaji Srinivasan’ın Tim Ferris ile birlikte yaptığı bir Podcast’te açıkladığı gibi; “Ülkeleri,
toplulukları, şirketleri vb. farklı şeyler olarak düşünme eğilimindeyiz; gelecekte, bunların

hepsi sosyal ağların (Facebook anlamındaki sosyal ağların değil) farklı bağlamlara getirdiğimiz
gerçek sosyal bağlantılarımızın) projeksiyonları olacaktır.”


Blok zincirleri bunun için etkinleştiren yazılım yığını haline gelir. Blockchain mülkiyet
haklarını, para birimlerini, varlıkları ve kimliği depolamak, değiştirmek ve programlamak için
birlikte çalışabilir bir araç sağlar. Topluluklar ve şirketler ise bu ekosistemde yazılım
uygulamaları haline gelir.

Öz Egemenlik

Şu anda çok sayıda çevrimiçi uygulamayla etkileşim kurmak için muhtemelen Facebook girişi
veya Google girişi kullanıyorsunuz. Bunlar, büyük ve merkezi otoriteler tarafından işletilen
kullanıcı veri tabanlarıdır. Web3’ün önemli bir parçası bu modeli tersine çeviriyor.


Kimliğinize sahip bir şirkete sahip olmak ve ardından diğer uygulamalara erişim izni vermek
yerine, kimliğinize siz sahip olacak ve hangi uygulamalarla etkileşim kuracağınızı da siz
seçeceksiniz.

Bu, Metamask (Ethereum ve ETH uyumlu blok zincirleri için) veya Phantom
(Solana blok zincirinde kullanılır) gibi bir dijital cüzdan kullanılarak gerçekleştirilir. Cüzdanınız
kimliğiniz olur ve bu da internette para birimleriniz ve mülklerinizle etkileşime girmesi
gereken çeşitli merkezi olmayan uygulamaları kullanmanıza izin verebilir. Bu merkezi
olmayan finans uygulamalarının yanı sıra, birlikte çalışabilen avatarlardan, kendini ifade
etme öğelerinden, oyun öğelerinden vb. yararlanacak metaverse deneyimlerini de içerir.

Yeniden Yerelleştirme

Şu anda internet üzerinde az sayıda ve yüksek düzeyde merkezileştirilmiş uygulamaya yönelik
büyük bağımlılıklar bulunuyor. Google ve Facebook tarafından sağlanan kimlik sistemleri bu
durumun en büyük iki örneğidir.


Web3 ile güç; bireysel kullanıcılara, yaratıcılara ve uygulama geliştiricilere geri dönüyor.
Bunun nedeni, kira almak veya izin almak için çok daha az merkezi otoritenin olmasıdır. Bu durum
uygulamalar, algoritmalar, sanat eserleri, müzik, yapay zeka/robotlar, sanal dünyalar ve
metaverse deneyimleri şeklinde yeni bir yaratıcılık patlamasına yol açacak. Bundan en çok
faydalananlar ise kullanıcılar ve fikir üreticileri olacaktır.


Messari’den alınan bu tablo, işlevselliğin şu anda merkezileştirilmiş bazı platformlardan blok
zinciri üzerine kurulu daha merkezi olmayan sürümlere nasıl geçebileceğini gösteriyor:

Sunucusuzdan Dağıtılmış Blok Zinciri Bilgi İşleme

Sunucusuz yazılım biraz yanlış bir adlandırmadır. Veri depolamanın ve diğer sunucu yetkili
işlevlerinin bulutta gerçekleşmesine izin veren bir yazılım geliştirme modelidir; aynı zamanda
geliştiricileri DevOps, arka uç ölçeklenebilirliği, dağıtım ve bunların birçoğu hakkında
düşünmek zorunda kalmaktan kurtarır. Tipik olarak tam yığın internet yazılımı geliştirme ile
ilişkili diğer BT işlevleri.


Birçok Web3 yazılım projesi, sunucusuz bir arka uç üzerine kuruludur. Örneğin Moralis,
uygulama geliştiricilerinin, sunucusuz, sunucu yetkili veri depolama ile dijital cüzdanları
bütünleştiren Web tabanlı yazılımlar oluşturmasına olanak tanıyan bir SDK sağlar.


Sunucusuz mimariler, tipik olarak merkezi mimariler içinde çalıştırılan SaaS çerçevelerinin
üzerinde çalışır ancak tamamen merkezi olmayan bir geleceğe geçiş fırsatına sahiptir. İşte
nedeni:

• Sunucusuz mimariler, tasarım işlemleri/ölçeklendirme/kullanılabilirlik
sorumluluklarını yazılımın işlevselliğinden (örneğin ödemeler, sosyal özellikler, oyun
kuralları, dünya durumu vb. gibi işlevleri çağıran mikro hizmetler) ayırır.
• Bunun ötesinde bir diğer adım, ekosisteme yeni işlevler ekleyen mikro hizmetlerin
arkasında dağıtılmış bir bilgi işlem ortamı açmaktır. (Hatta sunucudan yetkili işlevler
sağlamak için ek bilgi işlem düğümleri) Avantajı, müşterilerin merkezi satıcılara daha
az bağımlı olmaları ve bu mikro hizmetleri sağlamanın maliyeti, mevcut olan en düşük
maliyetli/en yüksek kullanılabilirlikli bilgi işlem için etkin bir açık artırmanın ne
olacağına göre optimize edilebilir. (tek bir bulut seçmenin aksine Azure veya AWS
gibi bu ekosistemde bilgi işlem gücü için teklif vermekten memnuniyet duyacak
hizmet sağlayıcılar)

 

Bu dağıtılmış bilgi işlem düğümleri, büyük olasılıkla kuralları
çözmek ve verileri depolamak için zincir üstü yöntemleri kullanır.


Sunucusuz arka uçlar sağlayan SaaS şirketlerinin önümüzdeki yıllarda bir fırsatı olacak:
Merkezi olmayacak mı?

WebAssembly ve Web3

WebAssembly, bayt kodunun doğrudan web tarayıcınıza iletilmesine izin vermek için
tasarlanmış yeni bir standarttır. Bunu, uygulama mağazası ekosistemlerine bağlı olmak
yerine, tarayıcınıza “uygulamalar” göndermenin bir yolu olarak düşünebilirsiniz. Bu
uygulamalar bilgisayarlar, akıllı telefonlar, VR/AR kulaklıklar gibi bir web tarayıcısının çalıştığı
her yerde çalışabilir.


WebAssembly’nin web tarayıcılarıyla sınırlı olmasına bile gerek yoktur, tamamen yeni bir
taşınabilir sunucu kodu sınıfı için arka uç sunucularda bile çalışabilirler.

Konteynerler ve WebAssembly (WASM), yüksek düzeyde taşınabilir oldukları, kendi
bağımlılıklarını bir araya getirdikleri ve çalıştırılabilecek iş yükü türünde maksimum esneklik
sağladıkları için yeni dağıtılmış ve merkezi olmayan bilgi işlem paradigmasından yararlanmak
için iyi bir konuma sahiptir.


Web3 kendi kendine egemen kimlik, programatik değer alışverişi ve ademi merkeziyetçilik
kalıpları etrafında inşa edilen WebAssembly, çeşitli uygulama mağazası ekosistemlerinin
manzarasını kökten değiştirme potansiyeline sahiptir.

Web3’ün Yıkıcı Gücü / Web3’ün Yıkıcılığı

Web3 şu anda zaman alıcı ve pahalı olan, kendi çıkarlarınızla uyumlu olabilecek veya
olmayabilecek merkezi hizmetlere bağımlılıklarla sonuçlanan çok sayıda hizmet (varlık
saklama veya kimlikle ilgili olanlar gibi) oluşturma veya entegre etme ihtiyacının yerini
almaktadır.


Bu, birçok uygulama geliştiricisinin işlerini pahalı eski teknolojiler ve/veya izin ve pazarlık
gerektiren yazılım ortaklarına bağımlılıklar etrafında inşa eden büyük yerleşikleri üstlenerek
çok daha küçük ekiplerle yazılım oluşturabileceği anlamına gelir.

Paketleme, Ayrıştırma ve Yeniden Paketleme

Netscape’in CEO’su James Barksdale’in yalnızca paketleme veya ayrıştırma yoluyla nasıl para
kazanılacağını söyleyen bir açıklamasının bulunması, konunun önemini destekler niteliktedir.
Ayrıştırmaya bir örnek, iTunes’un albümdeki şarkıları tek tek ayırma şeklidir. Spotify ise,
şarkıları çalma listelerine göre ayrıştırma özelliğini duyurmuştur.


Bugün hemen hemen her video oyunu yüksek oranda bir araya getirilmiş bir deneyimdir
ama internetin Metaverse çağında, bunun bir kısmının ayrıştırıldığını ve yeniden birleştiğini
göreceğiz.

Web3, Avatarlar ve Metaverse

Dijital kimlik (kimiz ve çevrimiçi ortamda kendimizi nasıl ifade ettiğimiz) olduğundan daha da
önemli hale gelecek. Avatarlarımızı deneyimden deneyime götürmek, birlikte çalışabilir bir
çerçeveye bağlı olacaktır. Bir avatarın özelliği, ayrıştırmanın bir örneğidir. Yeni çevrimiçi
deneyim türleri (yalnızca oyunlar değil, müzik, tiyatro ve Metaverse’deki diğer birçok
uygulama), bu kendini ifade etme biçimlerini yeniden birleştirmenin yolları olacaktır. Bunu
en geniş uygulama yelpazesinde etkinleştirmek için, kimlik ve özellik için birlikte çalışabilir bir
çerçeveye ihtiyacımız olacak. Bu durum meta veri deposunda Web3 için kullanım durumlarından
yalnızca biridir.

Bunun ötesinde, Web3 yeni nesil “oynayarak kazan” (P2E) için yaratıcı çerçeve
sağlamaktadır. Şu anda P2E, kripto altın çiftçiliği veya güç seviyelendirmenin (Axie Infinity’de
olduğu gibi) bir versiyonu anlamına geliyor. Tabii ki, insanlar yıllardır (kripto/blockchain
bağlamı dışında) e-spor, Twitch’te canlı yayın veya bazı modlama oyunları aracılığıyla para
kazanmak için oynuyorlar. Milyonlarca oyuncunun hobilerini, geçim kaynağına dönüştürmek
için can attığını biliyoruz ve bunların tümü, oyunlarda halihazırda meydana gelen yeni ortaya
çıkan ayrıştırma ve yeniden birleştirme örnekleridir.

Gelecekte, P2E tüm bunları kapsayacak. Sadece para birimleri için bir oyun çiftçiliği yapmak
değil, aynı zamanda performans, yaratıcılık, rekabet, rehberlik, zindanda ustalaşma, seviye
tasarımı, canlı rol oynama vb. daha bulanık görmeye başlayacağız. Yeni paketleme ve ayrıştırma biçimleri göreceğiz. Tüm bu yıkıcı ekonomik değişimler için birlikte çalışabilir bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu çerçeve Web3 olacaktır.

Powered by brandok

Sosyal Medyada Biz